Bandsågverk Wimmer 110
Bandsågverk Wimmer 110
Vårt Wimmer  bandsågverk sågar med hög kapacitet och precision.
Stockar på upp till 110 cm diameter och 7 meter som max längd.
 
Ramsågverket är sammankopplat med bandsågverket till en såglinje. Ramsågen sågar med upp till 16 blad samtidigt.
Ramsågverket är sammankopplat med bandsågverket till en såglinje. Ramsågen sågar med upp till 16 blad samtidigt.
Sågverket är enkelt och effektivt i och med att de är uppställda till en såglinje.
De kompletterar varandra.
Vid större serier blocksågas det i bandsågen, blocken går sedan vidare till ramsågverket som delar dem till önskade dimensioner.
Ramsågverket är också utmärkt till att såga rundtimmer till okantade brädor sk vildmarkspanel.